Ove Jeppsson berättar

”Jag hade under flera år drivit livsmedelsbutik i Älmhult och flyttat till Tyringe. Tyrehallen AB bildades 1967 och startade med att den 15 augusti 1967 köpa Yngves Livs på Hässleholmsvägen 14. Yngve Johansson var bland de första handlarna på orten som marknadsförde sig genom så kallade ”lockpriser” Yngve hade tillsammans med sin leverantör, ICA långtgående planer på att starta ett köpcentrum i korsningen Malmövägen och Hässleholmsvägen. Yngve Johansson hade genom kontakter förvärvat tomten där köpcentrat avsågs ligga.

ICA och Yngve Johansson blev inte riktigt överens om utformningen av centrat varför Johansson kontaktade Bergendahls Hässleholm, som köpte tomten och etablerade ett samarbete. Byggmästare Carl-Erik Almkvist Hässleholm projekterade och byggde del 1 på Tyrehallen, cirka 800 m² Bygget stod klart strax före jul och den 6 december 1967 öppnades dörrarna till en Favörbutik. Innan dess hade genom namntävling affären fått namnet Tyrehallen. Vinnare blev fröken Hansén, Tyringe.

1969 fullföljdes byggandet av köpcentrat genom att Konsum Tyringe flyttade från sina gamla lokaler på Torggatan och in i den östra delen av fastigheten. I mellandelen flyttade Lagerkvists Herrekipering och Tyringe Sparbank in.

Strukturomvandlingen inom svensk dagligvaruhandel hade påbörjats och de mindre kvartersbutikerna började försvinna såsom KBS, Thomassons Livs, Åkessons Livs med flera. I vissa fall tog Tyrehallen initiativet till att hjälpa till med avvecklingen genom att överta varulager och vissa inventarier.

Även inom köpcentrat skedde förändringar. Tyrehallen bedrev kioskverksamhet med korv och godis men vi koncentrerade efter hand verksamheten till livsmedel med mindre sortiment inom textil och husgeråd. Lagerkvist lade ned, Sparbanken bytte lokaler och även Konsum lade efter några år ned sin affärsrörelse på orten. I deras före detta lokaler bedrev ElPe under några år butik för sport och fritid som dotterbolag. ElPe hade flyttat i från Centrumhuset vid Torggatan där Napoleon då kunde flytta in från Järnvägsgatan.

 Efter dessa förändringar disponerade ”nya Tyrehallen” hela affärshuset och 1993, efter drygt 25 år tyckte jag det började bli dags att lämna över till den yngre generationen. Fredrik tog över och namnet Tyrehallen levde vidare. 1998 kände Fredrik att han ville ha nya utmaningar och i mars 1998 överlät han rörelsen till Exet, lågprisprofilen gjorde intåg i Tyringe. En liten hörna för varm korv och kaffe återuppstod en kort tid år 2000. I april 2003 övertogs verksamheten i fastigheten av Euro Spar som drev butiken i några få år. Då övergick affärsrörelsen till två köpmän och drivs som Hemköp med dess uttalade butiks- och sortimentsprofil. 2009 startade en frisersalong i tidigare utrymmet för varm korv försäljningen”.